La moneda baiximperial romana de Roses

1.50 - 6.61Preu sense IVA
Esborrar

Descripció

El present text pretén donar a conèixer la col·lecció de moneda baiximperial documentada al llarg de les excavacions realitzades a la Ciutadella de Roses. Es centra l’estudi en les monedes que s’han recuperat amb contextos d’excavació associats més o menys clars, però també s’inclouen peces comprades procedents, en teoria, del jaciment de la Ciutadella. Es centra el treball en un total de sis centes seixanta-tres monedes de cronologia baiximperial (294-476). El que es busca és publicar un numerari fins ara inèdit i desconegut en forma de catàleg, així com destacar-ne els seus aspectes principals, s’incidirà principalment sobre el tipus de moneda, l’autoritat emissora, la seca i el volum de les imitacions. A tal efecte es divideix aquesta monografia en un catàleg, on es poden consultar els detalls concrets de cada moneda, i en un text on s’expliquen amb més detall alguns aspectes destacats del còmput general de les peces.

Bouzas Sabater, Marc (Autor)