Per què publicar amb
Documenta Universitaria?
Informació per a autors Més informació Per què
publicar amb
Documenta
Universitaria?
L'objectiu: la difusió
del coneixement
Publicacions en paper, app, e-pub i pdf interactiu Més informació L'objectiu:
la difusió del
coneixement
Compra i comença a
llegir al moment
Lectura online disponible amb qualsevol compra Catàleg Compra i
comença a llegir
al moment

En relació amb la situació creada pel coronavirus COVID-19, volem fer saber als nostres usuaris que l’enviament d’exemplars en paper es pot veure afectat per certs retards en la tramesa o recepció de les comandes.

Aprofitem per desitjar a tots els nostres autors, lectors i amics la salut, prudència i fermesa necessàries per superar aquesta pandèmia.

NOTÍCIES

Càtedra Ferrater Mora Llistat de publicacions Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic Llistat de publicacions