Publications of
the Càtedra Ferrater Mora
Acta Biblioteca d'Història Rural
(BHR)
Documenta Estudis de cultura
escrita i visual
Papers de l'Institut
de Recerca Històrica
(IRH)
Lliçons inaugurals
de la Facultat de Lletres
de la UdG
Pere Alsius i Torrent Plurals Publications of the
Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural
(ICRPC)
Publications of
the Institut de Llengua
i Cultura Catalanes
(ILCC)
Publications of
the Institut de Recerca
en Qualitat de Vida
(IRQV)
Publications of
the Càtedra Promoció
de la Salut
Publications of
the Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
(IULA)
Publications of
the Càtedra UNESCO
de politiques territorials
de la UdG
Publications of the
Càtedra Walter Benjamin
Publications of the
Fundació Carme Vidal Xifre
de Neuropsicopedagogia
Publications of the
Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria
de la Universitat de Girona
Publications of
the Liceu Psicològic
Publications of
the Unitat d'Investigació
en Comunicació Audiovisual
de la UPF (UNICA-Estudis)
Quaderns
de Medi Ambient
Revistes Scripta Tesis UT - Publicacions
del Museu de la Música
de Barcelona
Publications of the
Càtedra de Responsabilitat
Social Universitària
Publications of the
Càtedra Roses d’Arqueologia
i Patrimoni Arqueològic
Pensar
una pel·lícula

Do you want to edit with Documenta Universitaria?

COLLECTIONS

A

B

Biblioteca d'Història Rural (BHR)

D

E

Estudis de cultura escrita i visual

L

Lliçons inaugurals de la Facultat de Lletres de la UdG

P

Papers de l'Institut de Recerca Històrica (IRH)

Pensar una pel·lícula

Pere Alsius i Torrent

Publications of the Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)

Publications of the Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC)

Publications of the Institut de Recerca en Qualitat de Vida (IRQV)

Publications of the Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Publications of the Càtedra de Responsabilitat Social Universitària

Publications of the Càtedra Ferrater Mora

Publications of the Càtedra Promoció de la Salut

Publications of the Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Publications of the Càtedra UNESCO de politiques territorials de la UdG

Publications of the Càtedra Walter Benjamin

Publications of the Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia

Publications of the Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Girona

Publicacions of the Liceu Psicològic

Publications of the Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual de la UPF (UNICA-Estudis)

Q

Quaderns de Medi Ambient

R

S

T

U

UT - Publicacions del Museu de la Música de Barcelona

OTHER TITLES IN DISTRIBUTION

Publicacions de la Universitat de Girona

OTHER COLLECTIONS

Criminologia i política criminal

Dipsalut Publicacions

UdG Publicacions