Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya

ISBN/ISSN: 9788499841410 Colección:Acta n° pags: 556 Idioma: cat,spa
1.50 - 31.73Precio sin IVA
Limpiar

Descripción

Materiales de las XVI Jornadas de Derecho Catalán en Tossa, celebradas en Tossa de Mar, el 23 y 24 de septiembre de 2010, organizadas por el Área de Derecho Civil de la Universidad de Girona, en colaboración con el Ayuntamiento de Tossa de Mar y la colaboración de: nnGeneralitat de Catalunya. Departament de JustíciaUniversitat de GironaAcadèmia de Jurisprudència i Legislació de CatalunyaDeganat autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de CatalunyaCol.legi de Notaris de CatalunyaFacultat de Dret UB (Deganat)Facultat de Dret UdG (Deganat)Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol.legi d'Advocats de GironaCol.legi d'Advocats de Terrassan

PONÈNCIES

Primera ponència. El desplegament del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

Presentació general
Miquel Martín-Casals

El punt de vista dels registradors sobre la futura regulació de les obligacions i els contractes al Codi Civil de Catalunya
Antoni Giner Gargallo

La perspectiva notarial sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
Joan Carles Ollé Favaró

El sector assegurador i la responsabilitat extracontractual al futur llibre sisè
Cristina Turmo Rodríguez

L’advocacia catalana davant la codificació del Dret català d’obligacions i contractes
Pedro L. Yúfera Sales

La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè
Jordi Anguera Camós

Segona ponència. El contracte de compra-venda

Antecedents i perspectives de la regulació de la compra-venda
Antoni Mirambell Abancó

Línies generals de la proposta de regulació de la compra-venda en el marc de la modernització del Dret privat europeu de contractes
Antoni Vaquer Aloy

La compra-venda immobiliària: en especial, el pacte de reserva de domini i la condició resolutòria
Antonio Cumella Gaminde

Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compra-venda
Francesc Torrent Cufí

Contractació amb consumidors i vendes especials
Mariló Gramunt Fombuena

Tercera ponència. El contracte de serveis

Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu
Esther Arroyo Amayuelas

Vicissituds en la prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificacions del contracte
Josep Ferrer i Riba

Què esperem d’una nova regulació de serveis?
Yago Cuesta Civís

Quarta ponència. La responsabilitat extracontractual

Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual al Codi Civil de Catalunya
Miquel Martín-Casals

Criteris per a una regulació de la responsabilitat de l’empresari al Llibre VI del CCCat
Josep Solé Feliu

Aspectes rellevants per a l’assegurança d’una futura regulació catalana de la responsabilitat civil
José María Mayor Civit

Cinquena ponència. Altres fonts d’obligacions

Les altres fonts d’obligacions al llibre sisè, en especial, l’enriquiment injustificat
Ferran Badosa Coll

La gestión oficiosa de negocios ajenos como fuente de obligaciones: el fundamento de las obligaciones del gestor y del “dueño” o titular del asunto gestionado
Juana Marco Molina

 

COMUNICACIONS

L’acció d’enriquiment injustificat per intromissió en Dret d’altri: naturalesa, contingut i substantivitat jurídica pròpia en el Dret privat espanyol i en el Marc Comú de Referència (PEL Unj Enr.)
Carles Vendrell Cervantes

El mal samarità. L’absorció dels beneficis obtinguts amb la causació de danys
Miquel Martín-Casals, Albert Ruda González

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Editor del volum)

Etiquetas

Añadir dirección