Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya

ISBN/ISSN: 9788499841410 Col·lecció:Acta n° pags: 556 Idioma: cat,spa
1.50 - 31.73Preu sense IVA
Neteja

Descripció

A les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa (2010) s’hi va debatre quin podria ser el desplegament del futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya donant veu als diferents sectors professionals implicats en aquest nova etapa de la codificació del Dret civil català: des del notariat i el registre de la propietat, fins al sector assegurador, passant per organitzacions de consumidors i advocacia. A més, el llibre inclou treballs on s’examinen, amb la profunditat i el rigor que caracteritzen a les ponències a les Jornades de Tossa, els elements essencials de la regulació de la compra-venda, els aspectes d’aquesta que tenen més rellevància a la pràctica, i el que haurien de contenir les futures regulacions del contracte de serveis, de la responsabilitat extracontractual o de les altres fonts d’obligacions, com ara l’enriquiment injustificat o la gestió d’afers aliens.

Paraules clau: Dret de contractes; Dret d’obligacions; Compra-venda; Compra-venda immobiliària; Compra-venda de béns de consum; Contracte de serveis; Responsabilitat extracontractual; Enriquiment injustificat; Gestió d’afers aliens; Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

PONÈNCIES

Primera ponència. El desplegament del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

Presentació general
Miquel Martín-Casals

El punt de vista dels registradors sobre la futura regulació de les obligacions i els contractes al Codi Civil de Catalunya
Antoni Giner Gargallo

La perspectiva notarial sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
Joan Carles Ollé Favaró

El sector assegurador i la responsabilitat extracontractual al futur llibre sisè
Cristina Turmo Rodríguez

L’advocacia catalana davant la codificació del Dret català d’obligacions i contractes
Pedro L. Yúfera Sales

La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè
Jordi Anguera Camós

Segona ponència. El contracte de compra-venda

Antecedents i perspectives de la regulació de la compra-venda
Antoni Mirambell Abancó

Línies generals de la proposta de regulació de la compra-venda en el marc de la modernització del Dret privat europeu de contractes
Antoni Vaquer Aloy

La compra-venda immobiliària: en especial, el pacte de reserva de domini i la condició resolutòria
Antonio Cumella Gaminde

Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compra-venda
Francesc Torrent Cufí

Contractació amb consumidors i vendes especials
Mariló Gramunt Fombuena

Tercera ponència. El contracte de serveis

Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu
Esther Arroyo Amayuelas

Vicissituds en la prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificacions del contracte
Josep Ferrer i Riba

Què esperem d’una nova regulació de serveis?
Yago Cuesta Civís

Quarta ponència. La responsabilitat extracontractual

Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual al Codi Civil de Catalunya
Miquel Martín-Casals

Criteris per a una regulació de la responsabilitat de l’empresari al Llibre VI del CCCat
Josep Solé Feliu

Aspectes rellevants per a l’assegurança d’una futura regulació catalana de la responsabilitat civil
José María Mayor Civit

Cinquena ponència. Altres fonts d’obligacions

Les altres fonts d’obligacions al llibre sisè, en especial, l’enriquiment injustificat
Ferran Badosa Coll

La gestión oficiosa de negocios ajenos como fuente de obligaciones: el fundamento de las obligaciones del gestor y del “dueño” o titular del asunto gestionado
Juana Marco Molina

 

COMUNICACIONS

L’acció d’enriquiment injustificat per intromissió en Dret d’altri: naturalesa, contingut i substantivitat jurídica pròpia en el Dret privat espanyol i en el Marc Comú de Referència (PEL Unj Enr.)
Carles Vendrell Cervantes

El mal samarità. L’absorció dels beneficis obtinguts amb la causació de danys
Miquel Martín-Casals, Albert Ruda González

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça