Publicaciones de
la Cátedra Ferrater Mora
Acta Biblioteca d'Història Rural
(BHR)
Documenta Estudis de cultura
escrita i visual
Papers de l'Institut
de Recerca Històrica
(IRH)
Lliçons inaugurals
de la Facultat de Lletres
de la UdG
Pere Alsius i Torrent Plurals Publicaciones de
l'Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural
(ICRPC)
Publicaciones de
l'Institut de Llengua
i Cultura Catalanes
(ILCC)
Publicaciones de
l'Institut de Recerca
en Qualitat de Vida
(IRQV)
Publicaciones de
la Càtedra Promoció
de la Salut
Publicaciones de
l'Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
(IULA)
Publicaciones de
la Càtedra UNESCO
de politiques territorials
de la UdG
Publicaciones de
la Càtedra Walter Benjamin
Publicaciones de
la Fundació Carme Vidal Xifre
de Neuropsicopedagogia
Publicaciones del
Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria
de la Universitat de Girona
Publicaciones
del Liceu Psicològic
Publicaciones de
la Unitat d'Investigació
en Comunicació Audiovisual
de la UPF (UNICA-Estudis)
Quaderns
de Medi Ambient
Revistes Scripta Tesis UT - Publicaciones
del Museu de la Música
de Barcelona
Publicaciones de
la Càtedra de Responsabilitat
Social Universitària
Publicaciones de
la Càtedra Roses d’Arqueologia
i Patrimoni Arqueològic
Pensar
una pel·lícula

Quieres editar
con Documenta Universitaria?

COLECCIONES

A

B

Biblioteca d'Història Rural (BHR)

D

E

Estudis de cultura escrita i visual

L

Lliçons inaugurals de la Facultat de Lletres de la UdG

P

Papers de l'Institut de Recerca Històrica (IRH)

Pensar una pel·lícula

Pere Alsius i Torrent

Publicaciones de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)

Publicaciones de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC)

Publicaciones de l'Institut de Recerca en Qualitat de Vida (IRQV)

Publicaciones de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Publicaciones de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària

Publicaciones de la Càtedra Ferrater Mora

Publicaciones de la Càtedra Promoció de la Salut

Publicaciones de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Publicaciones de la Càtedra UNESCO de politiques territorials de la UdG

Publicaciones de la Càtedra Walter Benjamin

Publicaciones de la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia

Publicaciones del Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Girona

Publicaciones del Liceu Psicològic

Publicaciones de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual de la UPF (UNICA-Estudis)

Q

Quaderns de Medi Ambient

R

S

T

U

UT - Publicacions del Museu de la Música de Barcelona

OTROS TÍTULOS EN DISTRIBUCIÓN

Publicaciones de la Universitat de Girona

OTRAS COLECCIONES