Qüestions actuals del dret català de la persona i de la família

ISBN/ISSN: 9788499841953 Colección:Acta n° pags: 628 Idioma: cat,spa
1.50 - 38.46Precio sin IVA
Limpiar

Descripción

Materiales de las XVII Jornadas de Derecho Catalán en Tossa, celebradas en Tossa de Mar, el 20 y 21 de septiembre de 2012, organizadas por el Instituto de Derecho privado europeo y comparado de la Universidad de Girona, en colaboración con el Ayuntamiento de Tossa de Mar y el soporte del Colegio de Notarios de Cataluña y denn nUniversidad de GironanDecanato autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de CataluñaAcademia de Jurisprudencia y Legislación de CataluñaFacultad de Derecho UB (Decanato)• Facultad de Derecho UdG (Decanato)Colegio de Abogados de BarcelonaColegio de Abogados de GironaColegio de Abogados de Terrassa nLa edición de esta obra ha contado también con el apoyo de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF). n

PONÈNCIES

Ponència inaugural

El TSJC davant el nou dret català de la persona i de la família
Mª Eugènia Alegret Burgués

Primera ponència. Institucions de protecció de la persona

L’assistència: abast i limitacions de la nova institució
Jordi Ribot Igualada

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva judicial
Sílvia Ventura Mas

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva de l’advocacia
Miquel Puiggalí i Torrentó

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva de la fiscalia
Remei Soriano

El poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Josep M. Valls Xufré

La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent: el patrimoni protegit
Pedro del Pozo Carrascosa

La regulació catalana dels patrimonis protegits, en particular la seva inscriptibilitat registral i fiscalitat
Antoni Giner Gargallo

Segona ponència. Els fills menors davant la ruptura dels progenitors

Interès del menor i models de guarda en el Llibre II del Codi Civil de Catalunya
Susana Navas Navarro

Els plans de parentalitat en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya
Elena Lauroba

El pla de parentalitat i els aliments als fills en el procés matrimonial
Mercè Caso Señal

El pla de parentalitat i els aliments als fills en el procés matrimonial
Maria Antonia Gomez Maestre

Tercera ponència. Aspectes econòmics de la ruptura conjugal

Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. Prestació compensatòria i prestació alimentària
Joaquim Bayo Delgado

La configuració de la compensació econòmica per raó de treball en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya
Esteve Bosch Capdevila

Compensació per raó de treball en cas d’extinció del règim per mort: aspectes familiars i successoris
M. Esperança Ginebra Molins

Els pactes en previsió de crisi matrimonial i de la convivència
Albert Lamarca i Marquès

Perspectiva notarial sobre los pactos en previsión de la ruptura conyugal
Ángel Serrano de Nicolás

Ponència de cloenda

El Llibre segon del Codi civil de Catalunya: panoràmica general
Encarna Roca i Trias

 

COMUNICACIONS

La guarda compartida en la jurisprudencia catalana: concepto y terminología
Reyes Barrada Orellana

L’execució de mesures personals relatives als fills menors en els procediments de família i el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya
José Antonio García González

L’alletament matern com a manifestació de la dedicació i vinculació especial de la mare amb els fills
Francesca Llodrà Grimalt

L’art. 232-9 CCCat i els actes en perjudici del dret a la compensació econòmica per raó de treball
Lídia Arnau Raventós

La ineficacia de los pactos en previsión de la ruptura conyugal ante el cambio sobrevenido de circunstancias
Jorge Castiñeira Jerez

Los pactos pre-ruptura sobre el hecho mismo de la ruptura conyugal y sobre los derechos y deberes conyugales en el contexto del código civil de Cataluña
Núria Ginés Castellet

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Etiquetas

Añadir dirección