Qüestions actuals del dret català de la persona i de la família

ISBN/ISSN: 9788499841953 Col·lecció:Acta n° pags: 628 Idioma: cat,spa
1.50 - 38.46Preu sense IVA
Neteja

Descripció

En la dissetena edició de les Jornades de Dret català a Tossa (2012) s’han posat a debat les nombroses novetats que ha comportat l’aprovació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, que aprova el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. El volum recull aportacions sobre l’impacte del Llibre segon en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les noves institucions de la protecció de la persona que s’hi regulen (assistència, poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat, patrimoni protegit), i els canvis quant als aspectes personals i econòmics de la ruptura conjugal, amb particular atenció a l’exigència del pla de parentalitat, a la nova configuració de la compensació econòmica per raó de treball, i al règim legal dels pactes en previsió de crisi matrimonial.

Paraules clau: Assistència; Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat; patrimoni protegit; guarda dels fills; separació i divorci; aliments dels fills; pla de parentalitat; règim de separació de béns; compensació per raó de treball; prestació compensatòria; mediació familiar; Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

PONÈNCIES

Ponència inaugural

El TSJC davant el nou dret català de la persona i de la família
Mª Eugènia Alegret Burgués

Primera ponència. Institucions de protecció de la persona

L’assistència: abast i limitacions de la nova institució
Jordi Ribot Igualada

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva judicial
Sílvia Ventura Mas

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva de l’advocacia
Miquel Puiggalí i Torrentó

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva de la fiscalia
Remei Soriano

El poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Josep M. Valls Xufré

La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent: el patrimoni protegit
Pedro del Pozo Carrascosa

La regulació catalana dels patrimonis protegits, en particular la seva inscriptibilitat registral i fiscalitat
Antoni Giner Gargallo

Segona ponència. Els fills menors davant la ruptura dels progenitors

Interès del menor i models de guarda en el Llibre II del Codi Civil de Catalunya
Susana Navas Navarro

Els plans de parentalitat en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya
Elena Lauroba

El pla de parentalitat i els aliments als fills en el procés matrimonial
Mercè Caso Señal

El pla de parentalitat i els aliments als fills en el procés matrimonial
Maria Antonia Gomez Maestre

Tercera ponència. Aspectes econòmics de la ruptura conjugal

Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. Prestació compensatòria i prestació alimentària
Joaquim Bayo Delgado

La configuració de la compensació econòmica per raó de treball en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya
Esteve Bosch Capdevila

Compensació per raó de treball en cas d’extinció del règim per mort: aspectes familiars i successoris
M. Esperança Ginebra Molins

Els pactes en previsió de crisi matrimonial i de la convivència
Albert Lamarca i Marquès

Perspectiva notarial sobre los pactos en previsión de la ruptura conyugal
Ángel Serrano de Nicolás

Ponència de cloenda

El Llibre segon del Codi civil de Catalunya: panoràmica general
Encarna Roca i Trias

 

COMUNICACIONS

La guarda compartida en la jurisprudencia catalana: concepto y terminología
Reyes Barrada Orellana

L’execució de mesures personals relatives als fills menors en els procediments de família i el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya
José Antonio García González

L’alletament matern com a manifestació de la dedicació i vinculació especial de la mare amb els fills
Francesca Llodrà Grimalt

L’art. 232-9 CCCat i els actes en perjudici del dret a la compensació econòmica per raó de treball
Lídia Arnau Raventós

La ineficacia de los pactos en previsión de la ruptura conyugal ante el cambio sobrevenido de circunstancias
Jorge Castiñeira Jerez

Los pactos pre-ruptura sobre el hecho mismo de la ruptura conyugal y sobre los derechos y deberes conyugales en el contexto del código civil de Cataluña
Núria Ginés Castellet

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Etiquetes

Afegir adreça