Publicacions de
la Càtedra Ferrater Mora
Acta Biblioteca d'Història Rural
(BHR)
Documenta Estudis de cultura
escrita i visual
Papers de l'Institut
de Recerca Històrica
(IRH)
Lliçons inaugurals
de la Facultat de Lletres
de la UdG
Pere Alsius i Torrent Plurals Publicacions de
l'Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural
(ICRPC)
Publicacions de
l'Institut de Llengua
i Cultura Catalanes
(ILCC)
Publicacions de
l'Institut de Recerca
en Qualitat de Vida
(IRQV)
Publicacions de
la Càtedra Promoció
de la Salut
Publicacions de
l'Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
(IULA)
Publicacions de
la Càtedra UNESCO
de politiques territorials
de la UdG
Publicacions de
la Càtedra Walter Benjamin
Publicacions de
la Fundació Carme Vidal Xifre
de Neuropsicopedagogia
Publicacions del
Laboratori d'Arqueologia i Prehistoria
de la Universitat de Girona
Publicacions
del Liceu Psicològic
Publicacions de
la Unitat d'Investigació
en Comunicació Audiovisual
de la UPF (UNICA-Estudis)
Quaderns
de Medi Ambient
Revistes Scripta Tesis UT - Publicacions
del Museu de la Música
de Barcelona
Publicacions de
la Càtedra de Responsabilitat
Social Universitària
Publicacions de
la Càtedra Roses d’Arqueologia
i Patrimoni Arqueològic
Pensar
una pel·lícula

Vols editar
amb Documenta Universitaria?

COL·LECCIONS

A

B

Biblioteca d'Història Rural (BHR)

D

E

Estudis de cultura escrita i visual

H

Horitzó dels esdeveniments

Horizonte de sucesos

L

Lliçons inaugurals de la Facultat de Lletres de la UdG

P

Papers de l'Institut de Recerca Històrica (IRH)

Pensar una pel·lícula

Pere Alsius i Torrent

Publicacions de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)

Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC)

Publicacions de l'Institut de Recerca en Qualitat de Vida (IRQV)

Publicacions de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Publicacions de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària

Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora

Publicacions de la Càtedra Promoció de la Salut

Publicacions de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Publicacions de la Càtedra UNESCO de politiques territorials de la UdG

Publicacions de la Càtedra Walter Benjamin

Publicacions de la Fundació Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia

Publicacions del Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona

Publicacions del Liceu Psicològic

Publicacions de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual de la UPF (UNICA-Estudis)

Q

Quaderns de Medi Ambient

R

S

T

U

UT - Publicacions del Museu de la Música de Barcelona

V

ALTRES TÍTOLS EN DISTRIBUCIÓ

Publicacions de la Universitat de Girona

ALTRES COL·LECCIONS

Criminologia i política criminal

UdG Publicacions