Avís legal

El titular d’aquest web és:

Edicions A Petició, SL (en endavant EAP)
CIF B17741240
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren – Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona
Tel. +34 902 44 00 12 – Fax +34 972 18 34 57
Email: eap@edicionsapeticio.com
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a

Edicions A Petició, SL, es dedica a l’edició i publicació de llibres sota comanda.

Política de privacitat

EAP es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EAP implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EAP no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

  1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EAP informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per Edicions A Petició, SL i sota la seva responsabilitat.
  2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, els nostres serveis d’edició i publicació de llibres sota comanda, i mantenir-lo informat sobre ells per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
  3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
  4. Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels serveis i activitats d’EAP, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació.
  5. Cessions: EAP únicament realitzarà cessions de dades quan sigui necessari per al compliment dels encàrrecs dels seus usuaris o quan ho exigeixi la legislació vigent, per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
  6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes que preveu la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, dirigint-se a EAP, Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren – Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD, o en l’adreça de correu electrònic eap@edicionsapeticio.com. Igualment, l’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos, en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions electròniques per part d’EAP.
  7. Mesures de seguretat: EAP l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  8. Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, EAP es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
  9. Cookies: EAP utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.
  10. Actualització de la Política de Privacitat: EAP pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Comunicacions electròniques a persones jurídiques

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a EAP a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres activitats. L’empresa podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a eap@edicionsapeticio.com, amb l’assumpte BAIXA.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EAP, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EAP presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EAP n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EAP, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que EAP actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, EAP manifesta que les informacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EAP.

EAP no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Condicions d’ús

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.