Per què publicar amb
Documenta Universitaria?
Informació per a autors
L'objectiu: La difusió
del coneixement
Publicacions en paper, app, e-pub
i PDF interactiu
L'objectiu:
La difusió del
coneixement
Compra i comença a
llegir al moment
Lectura online disponible
amb qualsevol compra

Accedeix a totes
les col·leccions