Per què publicar amb
Documenta Universitaria?
Informació per a autors Més informació Per què
publicar amb
Documenta
Universitaria?
L'objectiu: la difusió
del coneixement
Publicacions en paper, app, e-pub i pdf interactiu Més informació L'objectiu:
la difusió del
coneixement
Compra i comença a
llegir al moment
Lectura online disponible amb qualsevol compra Catàleg Compra i
comença a llegir
al moment
EAP-2003