Per què publicar amb
Documenta Universitaria?
Informació per a autors
L'objectiu: La difusió
del coneixement
Publicacions en paper, app, e-pub
i PDF interactiu
L'objectiu:
La difusió del
coneixement
Compra i comença a
llegir al moment
Lectura online disponible
amb qualsevol compra

En relació amb la situació creada pel coronavirus COVID-19, volem fer saber als nostres usuaris que l’enviament d’exemplars en paper es pot veure afectat per certs retards en la tramesa o recepció de les comandes.

Aprofitem per desitjar a tots els nostres autors, lectors i amics la salut, prudència i fermesa necessàries per superar aquesta pandèmia.