Descripció

Aquest llibre és un homenatge que companys i col·legues oferim a Montserrat Batllori amb motiu de la seva jubilació, en agraïment a tot el que ens ha regalat al llarg de la seva trajectòria acadèmica. El títol de l’obra, «Linguistica sine finibus», és a dir, lingüística sense fronteres, vol posar en relleu la concepció oberta que ha caracteritzat tant la seva recerca com la seva docència en l’àmbit de la lingüística. El volum, que aplega vint-i-un treballs vinculats a les diferents àrees d’estudi a les quals Batllori ha dedicat la seva carrera, s’estructura al voltant dels eixos temàtics següents: (i) variació geolectal i variants romàniques, (ii) variació diacrònica, (iii) història de la llengua, (iv) estructura argumental: teoria i aplicacions, i (v) anàlisi de corpus. L’originalitat de les contribucions i la diversitat de marcs teòrics i metodològics emprats fan d’aquest volum una obra de gran rellevància científica per a l’estudi de la llengua des de tots els seus vessants, alhora que reflecteixen la transversalitat de l’homenatjada.

Gibert Sotelo, Elisabeth (Editor literari)
Gibert Sotelo, Elisabeth (pròleg de)
Pujol Payet, Isabel (Editor literari)
Pujol Payet, Isabel (Introducció de)
Pujol Payet, Isabel (pròleg de)
Rost Bagudanch, Assumpció (Editor literari)
Rost Bagudanch, Assumpció (pròleg de)
Tro Morató, Teresa de Jesús (Autor)
Hernanz, Maria Lluïsa (Introducció de)
Llach Carles, Sílvia (Prefaci de)
Acedo Matellán, Víctor (Autor)
Ferrerós Pagès, Carla (Autor)
Roca Urgell, Francesc (Autor)
Hill, Virginia (Autor)
Mare, María (Autor)
Martins, Ana Maria (Autor)
Sánchez Lancis, Carlos E. (Autor)
Lee, Tristan (Autor)
Sitaridou, Ioanna (Autor)
Bartra i Kaufmann, Anna (Autor)
Buenafuentes de la Mata, Cristina (Autor)
Massanell i Messalles, Mar (Autor)
Pérez Saldanya, Manuel (Autor)
Rigau Oliver, Gemma (Autor)
Wolfsgruber, Anne C. (Autor)
Bargalló Escrivà, Maria (Autor)
Iglésias Franch, Narcís (Autor)
Gavarró Algueró, Anna (Autor)
Jo Galí, Sergi (Autor)
Mateu Fontanals, Jaume (Autor)
Royo Bieto, Carles (Autor)
Clavería Nadal, Gloria (Autor)
García Rodríguez, Joseph (Autor)
Prat Sabater, Marta (Autor)
Julià Luna, Carolina (Autor)
Lleal Galceran, Coloma (Autor)
Torruella i Casañas, Joan (Autor)

Afegir adreça