Armes, eines i ornaments

La Roses d'època moderna a través dels objectes

17.31 Preu sense IVA

Descripció

Aquesta guia té per objecte presentar alguns dels objectes recuperats a la Ciutadella de Roses i que corresponen, majoritàriament, a l’època moderna (segles XVI‑XIX), i veure com, a través d’ells, podem recrear la vida de la població de la vila i de les guarnicions militars que van ocupar la fortalesa.

Bouzas Sabater, Marc (Editor literari)
Bouzas Sabater, Marc (Autor)
Palahí Grimal, Lluís (Autor)
Palahí Grimal, Lluís (Editor literari)
Llorens i Rams, Josep Maria (Autor)
Hernández Cardona, Francesc Xavier (Autor)
Molinas Daví, Maria (Autor)

Afegir adreça