CLIQboost

15.38 Preu sense IVA

Descripció

Aquest informe és la recerca bàsica del projecte CLIQ, un projecte INTERREG IVC amb 17 participants de 11 països europeus. El projecte té com a objectiu principal el reforçament i l’augment de l’eficàcia de l’acció política local de suport a la innovació. Aquest informe presenta una discussió de l’estat de l’art sobre innovació i aspectes relacionats, així com una síntesi de les iniciatives europees de suport a la innovació, l’empresa i les polítiques regionals.  Es presenta una descripció de les institucions participants, que inclou dades quantitatives i qualitatives que permet analitzar les semblances i diferències entre institucions i entre els seus entorns regionals, especialment en termes econòmics i socials. Inclou un directori d’eines que els participants utilitzen per al suport a la innovació i l’emprenedoria, que descriu 73 eines classificades en 9 categories diferents. D’aquestes eines, se’n descriuen més extensament 13 casos de bones pràctiques, tot i proposant-ne la forma com es pot compartir el coneixement d’aquestes iniciatives. També s’inclouen mapes que descriuen la naturalesa de cada participant, la seva estratègia principal i l’esquema d’interacció amb els altres actors del sistema d’innovació local. Finalment, en base al contingut empíric presentat i a les opinions d’experts externs, es realitza una discussió de les possibles oportunitats i reptes dels participants en el projecte pel què fa a l’aprenentatge possible i l’intercanvi de saber fer dins la xarxa de col·laboració. n

MacGregor, Steven Patrick (Autor)
Marquès Gou, Pilar (Autor)
Simon Villar, Alexandra (Autor)
Bikfalvi, Andrea (Autor)
Llach Pagès, Josep (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça