Dotzè llibre del crestià I, 1

38.46 Preu sense IVA

Descripció

Primer volum del Dotzè del Crestià, la gran enciclopèdia política que el franciscà Francesc Eiximenis va escriure a finals del segle XIV. En aquest volum Eiximenis hi estudia amb rigor, claredat i amenitat temes tan interessants com la història de les ciutats; l’urbanisme; les diverses classes socials que conviuen dins d’una ciutat; l’economia, l’educació i la cultura urbanes, o les profecies de caràcter mil?lenarista sobre la caiguda de les monarquies, els governs populars i la conversió dels infidels que van influir sobre els ‘pogroms’ del 1391.

Afegir adreça