El territori rural a la costa nord-occidental: ritmes i cicles

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

En aquests darrers vint anys, el coneixement sobre el territori de les antigues ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae ha progressat enormement tant en quantitat d’informació com en la qualitat de les dades. Tanmateix -ho veurem de seguida- a l’hora d’intentar de nir els grans moments que marquen els ritmes i els cicles de la romanització del camp, ens manquen dades fermes, ben establertes, de la major part d’estacions. Caldrà, novament, fer servir com a pal de paller les notícies obtingudes d’uns quants jaciments excavats en extensió i en profunditat, i que coneixem en detall. Aquest establiments –l’Olivet d’en Pujol, Tolegassos, Mas Gusó, Pla de Palol o els Ametllers- formaran l’esquelet principal de la nostra digressió, als quals caldrà afegir-ne d’altres que, només parcialment explorats, han proporcionat informació menys precisa però d’innegable interès. Finalment, aquells jaciments reconeguts i prospectats o insu cientment excavats serviran de contrapunt per acabar de con rmar alguns dels grans moments en l’evolució de l’ager d’aquelles ciuitates.

Burch i Rius, Josep (Autor)
Casas Genover, Josep (Autor)
Nolla i Brufau, Josep Maria (Autor)
Palahí Grimal (Autor)

Afegir adreça