Els Ateneus a Catalunya

1.50 - 21.15Preu sense IVA
Neteja

Descripció

En tant que les associacions aspiraven a tenir un local social, casa pròpia i atorgar‐li la singularitat arquitectònica i funcional que els recursos col·lectius permetessin, els centres disposaven sovint de biblioteca, cafè, teatre, sales de reunions, espais d’esbarjo, i tot això en el seu conjunt determinava la formació d’un patrimoni físic i espiritual, material i immaterial, que volíem copsar. S’havien fet intents individuals i en grup a les terres del sud i també a les terres del nord; ens calia fer la síntesi i posar les bases per a la sistematització posterior d’aquesta informació i vam decidir de fer‐ho a Girona, associant els grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i els de la Universitat de Girona a través de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Així, a Girona, el 27 d’octubre del 2017 vam començar a analitzar de manera incipient els aspectes patrimonials dels espais de sociabilitat.
Aquest volum, que és només una primera pedra, aspira a posar les bases d’estudis posteriors que sistematitzin l’anàlisi patrimonial per a tot el territori de Catalunya. Ens complau donar a conèixer els treballs presentats en aquella sessió i aspirem a continuar explorant aquest camí iniciàtic.

Duch Plana, Montserrat (Autor)
Duch Plana, Montserrat (Editor literari)
Nadal i Farreras, Joaquim (Autor)
Nadal i Farreras, Joaquim (Editor literari)
Nadal i Farreras, Joaquim (Introducció de)
Arnabat Mata, Ramon (Autor)
Ferré Trill, Xavier (Autor)
Solà i Gussinyer, Pere (Autor)
Barrull Pelegrí, Jaume (Autor)
Cao Costoya, David (Autor)
Dalmau i Ribalta, Antoni (Autor)
Gil Tort, Rosa Maria (Autor)
Domènech Casadevall, Gemma (Autor)
Alcázar Serrat, Ivan (Autor)
Ramon Graells, Antoni (Autor)

Afegir adreça