Estadística amb R-Commander

11.54 Preu sense IVA

Descripció

Aquest dossier és una eina perquè els estudiants s’introdueixin en el nou programari d’estadística de software lliure (R). El programa R presenta dues modalitats: una basada en comandes (R-Commander) i l’altra utilitzant el llenguatge de programació. En aquest document s’utilitza la modalitat de comandes per ser més similar al programa SPSS i facilitar l’adaptació de l’estudiant al nou programari. L’estructura d’aquest dossier consta de 4 capítols principals. El capítol 2 permetrà a l’estudiant introduir-se al programa informàtic R i a l’entorn R-Commander. En el capítol 3 s’aplicaran les eines que ofereix el programari per treballar els conceptes de l’Estadística Descriptiva Univariant. Al capítol 4 es treballarà l’Estadística Descriptiva Bivariant. Finalment en el capítol 5 s’aplicaran les eines de R-Commander per resoldre problemes d’Inferència Estadística Univariant. En cada un d’aquests capítols hi trobareu les pràctiques que fins ara s’han treballat en l’assignatura d’Estadística adaptades a aquest nou programari R. n

Renart Vicens, Gemma (Autor)
Serra Saurina, Laura (Autor)
Coenders Gallart, Germà (Autor)
Coromina Soler, Lluís (Autor)
Saurina Canals, Carme (Autor)
Sáez i Zafra, Marc (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça