Guia del pla d’acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat de la informació i psicologia

Villar Hoz, Esperanza / Font-Mayolas, Silvia
ISBN/ISSN: 9788496742222 Col·lecció:UdG Publicacions n° pags: 266 Idioma: cat

23.08 Preu sense IVA

Descripció

Aquest document és una proposta de Pla d’Acció Tutorial (PAT) que s’ha elaborat a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona durant l’any acadèmic 2005-2006. nLa implantació d’un nou títol de Desenvolupament Humà a la Societat de la Informació (DHSI), sobre la base del primer cicle ja existent dels estudis de Psicologia i amb l’objectiu específic d’adaptació a l’Espai Europeu d’Eucació Superior (EEES), ha proporcionat un context per a l’anàlisi i la revisió dels objectius formatius d’ambdues titulacions i de les pràctiques educatives que es volen potenciar. El PAT és resultat d’aquest procés d’anàlisi.n

Villar Hoz, Esperanza (Autor)
Font-Mayolas, Silvia (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça