La construcció literària del territori. Costa Brava i Empordà

25.00 Preu sense IVA

Descripció

El paisatge és una representació cultural i, per tant, té una simbologia pròpia. Una simbologia que esdevé col·lectiva del moment en què passa a formar part de l’imaginari comú. És el cas de la Costa Brava i l’Empordà; han esdevingut mites gràcies a la construcció literària que nombrosos escriptors i intel·lectuals n’han anat configurant al llarg dels anys.

En aquest llibre, fruit del primer congrés sobre literatura i corrents territorials celebrat a la Universitat de Girona l’octubre de 2015, podem resseguir l’evolució dels estudis que vinculen literatura i territori i, alhora, ens permeten observar quins han estat els processos de patrimonialització literària a què s’han sotmès tant la Costa Brava com l’Empordà. Tot i que aquestes dues zones comparteixen un mateix segment geogràfic, podem comprovar com la Costa Brava i l’Empordà han anat adquirint una simbologia significativament diferent. I aquest fet confirma, d’altra banda, la rellevància de les terres de Girona en la configuració col·lectiva del paisatge literari català.

Viallonga Vives, Mariàngela (Autor)
Viallonga Vives, Mariàngela (Editor literari)
Casacuberta Rocarols, Margarida (Autor)
Casacuberta Rocarols, Margarida (Editor literari)
Perera Roura, Anna (Autor)
Perera Roura, Anna (Editor literari)

Afegir adreça