La construcción de capital social en las universidades

Villar Hoz, Esperanza
ISBN/ISSN: 9788493495954 Col·lecció:UdG Publicacions n° pags: 300 Idioma: spa

19.23 Preu sense IVA

Descripció

En aquest treball s’utilitza un enfocament individual-psicològic per a l’anàlisi dels comportaments d’inversió social dels estudiants universitaris. Fins i tot el capital social que es genera en un grup o en una comunitat està en funció de les característiques i de les accions individuals, ja que les xarxes socials no són el resultat d’un accident històric sinó el fruit del temps i l’energia que els individus dediquen a connectar-se amb uns altres.nPer això, es planteja la creació de capital social en les universitats a partir d’una anàlisi motivacional dels comportaments d’inversió social dels estudiants. Aquesta anàlisi inclou les seves característiques individuals, les seves fites i projectes personals, les seves concepcions sobre la inversió social, la influència dels contextos institucionals i culturals sobre les seves decisions i accions, etc., sobre la base que la creació de capital i la cohesió social s’expliquen millor a partir dels rendiments privats que obtenen, o esperen obtenir, els individus dels rendiments col∙lectius.n

Villar Hoz, Esperanza (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça