La filosofía moral de J. Ferrater Mora

Horta Álvarez, Óscar
ISBN/ISSN: 9788496742871 Col·lecció:Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora / Premi Ferrater Mora n° pags: 224 Idioma: spa
1.50 - 18.56Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Premi d’Assaig Ferrater MoranPrimer premi, 2008n nLa Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, de la Universitat de Girona, va ser creada el 1989, amb l’objectiu de participar en els temes i debats més vius de l’actualitat. El premi que convoca juntament amb la Jose Ferrater Mora Foundation (Pennsylvania / USA), vol promoure treballs de recerca sobre Ferrater Mora, un dels filòsofs catalans i espanyols més importants del segle XX.n nEl punt de vista de Ferrater Mora en filosofia moral ha rebut fins ara una atenció menor que les seves aportacions en altres camps filosòfics. Això podria portar a pensar que constitueixen una contribució d’un atractiu menor. Tanmateix, hi ha motius per defensar que aquest no és el cas. A més de l’interès que puguin tenir les seves propostes concretes en ètica, aquestes van resultar particularment suggerents per la classe d’actitud que mostren. Ferrater és un pensador que dissenteix de les auctoritate en metaètica i nega les màximes més venerades; que en ètica normativa proposa un programa que no només no es compromet amb cap de les teories majorment en vigor, sinó que es formula en uns termes propis que resulten en gran part aliens als d’aquestes; que dignifica l’ètica aplicada en un moment en que aquesta és encara vista com una disciplina menor, d’escassa rellevància filosòfica; que, a més, adopta posicions compromeses en aquest camp en temàtiques d’aparició recent, com passa, fonamentalment, pel que fa a la consideració dels animals. Tots aquests posicionaments fan de la filosofia moral de Ferrater una aportació particularment original, més encara, una anomalia, si s’escau, en el panorama filosòfic espanyol de la segona meitat del segle XX. Es pot comprovar, així, l’interès de les aportacions de Ferrater Mora a la filosofia moral. nn

Horta Álvarez, Óscar (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça