L’educació dels infants i adolescents en el sistema de protecció: Un problema o una oportunitat?

18.27 Preu sense IVA

Descripció

La situació escolar dels infants i adolescents tutelats que viuen en acolliment residencial, o en família aliena o extensa, és poc coneguda i cau sovint en un terreny on la responsabilitat sembla correspondre sempre a un altre «departament», de manera que els mestres, els educadors i els acollidors es troben fent-ne front en solitari. nEn aquesta publicació, fruit del recull de dades efectuat durant cinc cursos escolars i d?un projecte pilot en col·laboració amb els departaments d?Ensenyament i de Benestar Social i Família, es mostra el clar desavantatge en què es troba la població tutelada pel que fa als seus itineraris i resultats formatius. S?analitzen les dificultats que tenen els alumnes tutelats en l?àmbit escolar i les diferències importants observades entre modalitats d?acolliment i en comparació amb la població general. S?aporten dades d?experiències de l?àmbit internacional i s?inclouen recomanacions per a l?agenda política, per a la pràctica professional i per a la futura investigació plantejant un repte: allò que fins ara ha estat vist com un «problema» hauria d?esdevenir, per a aquests infants i adolescents, una oportunitat. nn

Montserrat Boada, Carme (Autor)
Casas Aznar, Ferran (Autor)
Baena Izquierdo, Mireia (Autor)

Afegir adreça