L’excavació de la carretera de Sant Martí: un sector de l’entorn d’Empúries des de la baixa república fins a l’antiguitat tardana

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El seguiment arqueològic dut a terme a les obres d’ampliació de la carretera d’accés a Sant Martí d’Empúries (L’Escala, l’Alt Empordà) va portar a fer una excavació de l’àrea afectada entre 1991 i 1992. S’hi van documentar fins a sis fases diferents: un terraplenament d’època republicana, una necròpolis altimperial d’incineració, un sitjar de cronologia imprecisa, una necròpolis d’inhumació en ús entre les darreries del segle IV i mitjan segle V, una fase formada per noves estructures i un abocador del segon quart del segle VI i l’amortització d’un pou del segle VII.

Afegir adreça