Arquitectura i instrumentum domesticum a la vil·la de Vilauba al segle III dC

Gratuït

Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Descripció

En aquest treball presentem les restes arqueològiques que con guren la planta completa de la pars urbana de la vil·la romana de Vilauba, les característiques constructives d’aquesta edi cació, la funció, la distribució i la singularitat que tenien els espais al llarg de l’època altimperial. Per altra banda, en ocupem de l’instrumentum domesticum que estava en ús en l’edi cació residencial d’aquesta vil·la en el moment que fou destruïda parcialment de forma sobtada. La recuperació d’aquests objectes, la composició del conjunt, l’emplaçament i distribució topogrà ca o la seva quanti cació, ens permeten tractar ara, des d’una perspectiva funcional, aspectes diversos com la composició del servei de taula, l’emmagatzematge dels productes, els estris utilitzats per a la preparació o la cuina dels aliments, amb especial atenció a l’àmbit del rebost, com a conjunt tancat i probable punt on s’originà l’incendi.

Castanyer i Masoliver, Pere (Autor)
Tremoleda, Joaquim (Autor)

Afegir adreça