Necropolis and Funerary World in rural areas

ISBN/ISSN: 9788499843025 DOI: 10.33115/b/9788499843025 Col·lecció:Publicacions del Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona / Studies on the rural world in the Roman period n° pags: 222 Idioma: cat,fre,spa
Gratuït! - 38.46Preu sense IVA
Neteja
Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.
La realitat funerària a l’ager Tarraconensis. Característiques i mancances
Necròpolis, aixovars i dipòsits humans anòmals en estructures no funeràries als territoria de Barcino (Barcelona) i Egara (Terrassa) entre el Baix Imperi romà i l’època visigòtica (s. IV-V al VIII)
Les necròpolis rurals de l’àrea suburbana de Gerunda
La Vinya del Fuster: necròpolis de la vil·la de Tolegassos (Viladamat)
Apuntes sobre el hecho funerario en el mundo rural del Prepirineo Central en época romana: la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza, España)
Reutilización de las villas romanas como lugares de enterramiento en época tardoantigua
Premier inventaire des sépultures et des nécropoles des villae de l’Aquitaine méridionale antique dans le cadre d’un SIG (Ier au VIe s.)
Implantation des tombes dans les campagnes du Languedoc central (Ier-IIIe s. ap. J.-C.) : l’apport des fouilles préventives sur le tracé de l’autoroute A75
L’implantation des espaces funéraires entre les IIIe et VIIIe en Languedoc- Roussillon
Paysage, organisation et gestion des ensembles funéraires tardifs à travers la question des sépultures dites «isolées»

Afegir adreça