Art i decreixement / Arte y decrecimiento / Art et décroissance

ISBN/ISSN: 9788499843216 Col·lecció:Documenta n° pags: 196 Idioma: spa
1.50 - 21.15Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Les contribucions recollides en aquest volum mostren el rebuig a una consideració de l’art i de l’estètica com a camps de treball tancats en si mateixos, i es centren, particularment, en interrogants apareguts a partir de les crisis ecològica, econòmica i social, així com de les crisis de representació en què ens trobem immersos. El punt de partida és la convicció de mostrar el nexe tant actual com necessari entre art i decreixement. L’establiment d’aquest nexe obliga a replantejar unes pràctiques socials i artístiques que, sovint, han estat sotmeses a la lògica de l’anomenat homo oeconomicus, que fa de l’economia no pas un mitjà, sinó la finalitat de la seva vida. En aquest sentit, els textos que aquí es presenten han estat pensats com un espai de ressonància d’allò que Serge Latouche exposa com la necessitat de descolonització del nostre imaginari. Aquest llibre, dedicat al nostre company Rafel Llussà, és un exercici de descentrament del món de l’art i de l’economia. El seu objectiu fonamental és obrir les vies d’allò possible davant de la passivitat i de la resignació d’un imaginari col·lectiu que es pensa, sovint, com a predeterminat.n

Pardo Salgado, Carme (Editor del volum)
Barbanti, Roberto (Editor del volum)
Paparrigopoulos, Kostas (Editor del volum)
Solomos, Makis (Editor del volum)

Afegir adreça