Biografia ó explicació del arbre genealògich de la descendencia de casa Heras de Adri (1350-1850)

Heras de Puig, Miquel
ISBN/ISSN: 9788495483096 Col·lecció:Biblioteca d'Història Rural (BHR) / Documents n° pags: 240 Idioma: cat

15.03 Preu sense IVA

Descripció

L’any 1857 es publicà a Girona la Biografía ó explicació del arbre geneològich de la descendencia de Casa Heras de Adri, en aquells moments una de les principals famílies d’hisendats de la província de Girona. Elaborat a partir del propi arxiu familiar per Miquel Heras de Puig, llavors hereu del patrimoni, i escrit en català perquè, segons comenta el seu autor, anava dirigit als amics i parents “y no es convenient de parlar als referits en altre idioma diferent del que ordinariament se comunican y entenen en los seus assumptos”, el llibre ens explica, per ordre cronològic, les vicissituds per les quals van passar els hereus i demés fills i filles de la família Heras des de l’any 1350. El llibre traspua l’orgull de classe d’un sector benestant de la pagesia gironina, que es vanagloria d’haver-se format a si mateixa gràcies als propis esforços i la bona administració del seu patrimoni, i ens ofereix pistes per entendre alguns dels mecanismes de formació i manteniment dels grans patrimonis agraris gironins del segle XIX.

Heras de Puig, Miquel (Autor)
Bosch i Portell, Mònica (Editor del volum)
Ferrer i Alòs, Llorenç (Editor del volum)

Afegir adreça