Comunicació, educació i compromís social

Gratuït! - 26.92Preu sense IVA
Neteja
Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

La interrelació entre comunicació i educació resulta convenient i necessària, i l’entenem com un veritable exercici de responsabilitat i compromís social. I més quan constatem que bona part dels teòrics de la comunicació donen suport al concepte abstracte del matemàtic nord-americà, fundador de la cibernètica, Norbert Wiener: «Tota comunicació és una transferència d’informació», la qual cosa ens porta a l’exigència de tenir més present la idea que una teoria de la comunicació social ha de reflexionar al voltant de la suposada aparença asèptica d’aquesta transmissió d’informació de l’emissor al receptor. Així, cal tenir molt en compte que tota comunicació és una transferència d’informació amb el propòsit de persuadir el receptor d’acceptar la finalitat de l’emissor.

El present llibre s’insereix en la línia de treball que proposa la interrelació entre els àmbits de l’educació i la comunicació, amb l’objectiu de donar respostes a les actuals exigències i necessitats d’una societat constituïda des de contextos de diversitat. En la societat actual, existeixen encara molts reptes que cal superar. Els mitjans de comunicació tenen un gran poder de transmissió d’idees, actituds i comportaments. Per aquest motiu, resulta convenient i necessari comunicar amb responsabilitat i compromís social. Comunicar és transmetre coneixement i informació; per tant, en certa manera és educar. També en l’educació utilitzem la comunicació, així podem llegir en aquest llibre el relat d’experiències educatives tan diverses com l’ús del cinema a les aules, les narratives audiovisuals per preservar la memòria d’un barri o els projectes musicals per buscar el benestar dels participants. Educar en la diversitat de la nostra societat, i per ser ciutadans amb habilitats per parlar i actuar en la polis. Educació i comunicació per aprofundir en la democràcia, el desenvolupament i el canvi social. Un compromís social necessari per a l’actual societat de la informació i el coneixement.

Costa i Fernández, Lluís (Autor)
Costa i Fernández, Lluís (Editor del volum)
Puntí Brun, Mònica (Autor)
Puntí Brun, Mònica (Editor del volum)
Marquès i Sureda, Salomó (Autor)
Nørgaard, Jonas (Autor)
Masgrau Juanola, Mariona (Autor)
Pintado, Maria del Mar (Autor)
Mateo, Cecilia (Autor)
Mengual-Luna, Isabel (Autor)
Calderón, Diego (Autor)
Gustems Carnicer, Josep (Autor)
Calderón, Caterina (Autor)
Aidelman, Núria (Autor)
Colell, Laia (Autor)
Roca, Mònica (Autor)
Flotats, Anna (Autor)
Paricio, Gemma (Autor)
Ubeda, Joan E. (Autor)
Ntutumu-Sanchis, Fernando (Autor)
Gil, Verónica (Autor)
Carniel, Ricardo (Autor)
del Rio, Olga (Autor)

Afegir adreça