Ecosystem Services

ISBN/ISSN: 9788499843087 Col·lecció:Quaderns de Medi Ambient n° pags: 176 Idioma: eng
1.50 - 24.04Preu sense IVA
Neteja

Descripció

El marc de “Serveis dels Ecosistemes” (ES) obre la porta a un terreny comú entre l’ecologia i l’economia davant el repte de la sostenibilitat planetària. L’aplicació de les metodologies i instruments disponibles revela tant l’alt potencial com les controvèrsies relacionades amb aquest nou enfocament de la gestió socio-ecològica. A partir de les investigacions i treballs presentats en la XV International Summer School on Environment (ISSE) de la Universitat de Girona (2015), aquesta publicació mostra els principals conceptes relacionats amb l’enfocament d’ES i els resultats dels estudis que s’ocupen de la seva posada en funcionament amb l’objectiu final de canviar la mentalitat i la sensibilització de la població fins al punt d’instal·lar-hi els nous valors socio-ecològics, és a dir, els models econòmics en què els éS s’entenen com a premissa de subsistència i , per tant, un component intrínsec dels guanys econòmics. nn

Nuss Girona, Sergi (Editor del volum)
Castañer i Vivas, Margarita (Editor del volum)

Afegir adreça