Canvi Ambiental Global

ISBN/ISSN: 9788492707102 Col·lecció:Quaderns de Medi Ambient n° pags: 152 Idioma: spa

20.19 Preu sense IVA

Descripció

Aquest llibre és la culminació del Seminari Internacional de Medi Ambient que sota el títol «Canvi Ambiental Global: una perspectiva multiescalar» va tenir lloc a la Facultat de Ciències els dies 9 i 10 de setembre de 2008. Aquest seminari organitzat per l’Institut de Medi Ambient (IMA-UdG) suposa alhora la realització de la vuitena edició de la International Summer School on the Environment (ISSE) que es va començar endegar des del IMA-UdG ara fa una dècada. Aquest cursos i seminaris varen néixer amb la voluntat d’aprofundir en els coneixements ambientals i alhora difondre temàtiques vinculades a problemàtiques claus en el marc de la societat contemporània. En aquesta línia cal dir que s’han tractat qüestions com els incendis forestals, el consum responsable o la gestió de l’aigua només per posar alguns exemples. n

Barriocanal Lozano, Carles (Editor del volum)
Varga Linde, Diego (Editor del volum)
Vila Subirós, Josep (Editor del volum)

Afegir adreça