El balneum de la vil· la romana de Vilauba (Pla de l’Estany, Girona)

Gratuït

Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Descripció

Les recents excavacions arqueològiques realitzades a la vil·la romana de Vilauba han permès descobrir les restes d’un petit conjunt termal associat a l’etapa altimperial de la vil·la. Aquest balneum s’organitzava en diferents sales i espais que dibuixaven un recorregut termal complet, que incloïa tant les sales destinades als banys fred i calent una sauna, així com també les àrees de treball on hi havia els forns i la caldera. La construcció d’aquesta àrea termal s’inscriu dins la darrera reforma del nucli residencial de la vil·la, que va comportar la construcció d’una nova galeria situada a la part sud, vers la segona meitat del segle II.

Castanyer i Masoliver, Pere (Autor)
Ferrer, Andrea (Autor)
Tremoleda, Joaquim (Autor)

Afegir adreça