El balneum de la vil· la romana de Vilauba (Pla de l’Estany, Girona)

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Les recents excavacions arqueològiques realitzades a la vil·la romana de Vilauba han permès descobrir les restes d’un petit conjunt termal associat a l’etapa altimperial de la vil·la. Aquest balneum s’organitzava en diferents sales i espais que dibuixaven un recorregut termal complet, que incloïa tant les sales destinades als banys fred i calent una sauna, així com també les àrees de treball on hi havia els forns i la caldera. La construcció d’aquesta àrea termal s’inscriu dins la darrera reforma del nucli residencial de la vil·la, que va comportar la construcció d’una nova galeria situada a la part sud, vers la segona meitat del segle II.

Castanyer i Masoliver, Pere (Autor)
Ferrer, Andrea (Autor)
Tremoleda, Joaquim (Autor)

Afegir adreça