Heating systems in Roman villas

ISBN/ISSN: 9788499843834 DOI: 10.33115/b/9788499843834 Col·lecció:Publicacions del Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona / Studies on the rural world in the Roman period n° pags: 192 Idioma: cat,fre,spa

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El desè volum de la revista s’ha dedicat a tractar la problemàtica de l’escalfament de la vil·la. Els autors de les diverses contribucions han analitzat els diferents tipus que intenten donar resposta a aquesta necessitat, però buscant les causes de les diferents solucions emprades, en algunes ocasions per motius climàtics, però en d’altres per motius socials i culturals.

Triclinia hiberna en dues vil·les del territori de Gerunda. Un fet insòlit
Los baños de la villa de Sant Menna de Vilablareix
El balneum de la vil· la romana de Vilauba (Pla de l’Estany, Girona)
Un balneum du Ve siècle dans le bâtiment octogonal de Can Ferrerons (Barcelone)
Chauffages, feux et fournaises dans les établissements ruraux galloromains du Lodévois, de la vallée de l’Hérault et du Biterrois
Valoriser les dispositifs de chauffage des uillae : une question culturelle, scientifique et politique. Exemples et étude de cas
Les systèmes de chauffe d’un des bâtiments de la uilla d’Aytré. Hypocauste ou installation artisanale?
Les pièces chauffées et leur utilisation dans les habitats ruraux d’Aquitaine méridionale à l’époque romaine (Ier-Ve siècles) : un témoin de la romanisation et de l’ostentation des élites?
Las uillae en la Galicia romana. Una revisión de los sistemas de calefacción y balnea
Pratiques de chauffage et bois de feu dans la uilla des Prés-Bas à Loupian (Hérault, France), du Ier au Ve siècle après J.-C.

Afegir adreça