El delme com a font per a la història rural

Catalán Martínez, Elena / Jover Avellà, Gabriel / Llopis Agelán, Enrique
ISBN/ISSN: 9788499845401 DOI: https://doi.org/10.33115/b/9788499845401 Col·lecció:Biblioteca d'Història Rural (BHR) / Fonts n° pags: 278 Idioma: cat,spa
1.50 - 18.27Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Les fonts decimals plantegen molts problemes, però de vegades, com es defensa en aquest llibre, constitueixen la millor base documental disponible per acostar-se al moviment del producte agrari en nombroses regions espanyoles i europees en els temps moderns. L’historiador ha de calibrar el marge d’error que comporten les seves estimacions i els avantatges i inconvenients relatius a l’ús dels delmes respecte d’altres alternatives d’aproximació a la trajectòria de les collites en l’edat moderna. L’abandonament gairebé complet de l’ús de les fonts decimals no ha estat un encert. En aquesta obra es plantegen algunes propostes per seleccionar i explotar aquesta documentació per tal de millorar el nostre coneixement sobre el creixement agrari a l’Espanya moderna. Els textos es corresponen amb les ponències presentades pels diferents autors a la Jornada d’estudi sobre “El Delme com a Font per a la Història Rural”, celebrada el 26 d’octubre de 2018 a Girona.

Catalán Martínez, Elena (Autor)
Jover Avellà, Gabriel (Autor)
Llopis Agelán, Enrique (Autor)

Afegir adreça