El Dret civil català en el context europeu

ISBN/ISSN: 9788493312596 Col·lecció:Acta n° pags: 500 Idioma: eng,spa,cat

21.15 Preu sense IVA

Descripció

Conté les ponències i les comunicacions presentades en les XII Jornades de Dret Català, celebrades a Tossa de Mar (Girona) els dies 26 i 27 de setembre de 2002. L’objecte de les Jornades fou reflexionar sobre l’impacte de la creixent europeïtzació del dret privat sobre el dret civil català i sobre altres ordenaments del nostre entorn. Inclou aportacions en català, en castellà i en anglès d’autors com ara Luis Díez-Picazo, Encarna Roca, Hugh Beale, Antonio-Manuel Morales, Ulrich Magnus i Sixto Sánchez, entre altres. En el llibre també es recull la transcripció de les intervencions de representants de tots els estaments jurídics catalans sobre el nou Codi Civil de Catalunya. Aquest llibre ha estat editat amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.n

PONÈNCIES

PRIMERA PONÈNCIA. L’APROXIMACIÓ ENTRE ELS DRETS CIVILS EUROPEUS

CODIFICACIÓ CATALANA I CODIFICACIÓ EUROPEA. EL CODI CIVIL COM A INSTRUMENT DE POLÍTICA JURÍDICA
ENCARNA ROCA

APROXIMACIÓN DEL DERECHO CIVIL EN EUROPA: MARCO COMUNITARIO Y COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA
SIXTO SÁNCHEZ LORENZO

LOS PRINCIPIOS DE DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO (COMISIÓN LANDO) EN EL MARCO DE LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE

CONTRATOS
FERNANDO MARTÍNEZ SANZ

SEGONA PONÈNCIA. LA REFORMA DELS CODIS CIVILS EN UN CONTEXT D’APROXIMACIÓ EUROPEA

REFORMA DE LOS CÓDIGOS Y DERECHO EUROPEO
LUIS DÍEZ-PICAZO

ADAPTACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL AL DERECHO EUROPEO: LA COMPRAVENTA
ANTONIO MANUEL MORALES MORENO

EUROPEANISATION OF PRIVATE LAW AND ENGLISH LAW
HUGH BEALE

EUROPE AND THE LEGAL REFORM OF THE LAW OF OBLIGATIONS
ULRICH MAGNUS

TERCERA PONÈNCIA. EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA
PRIMER PANEL. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL FUTUR CODI CIVIL DE CATALUNYA
SEGON PANEL. IMPORTÀNCIA D’UN CODI CIVIL PER A CATALUNYA: REFLEXIONS DES DEL MÓN JURÍDIC

 

COMUNICACIONS

COMUNICACIONS A LA PRIMERA I A LA SEGONA PONÈNCIES

LAS ARRAS PENITENCIALES
PATRICIO CARVAJAL R.

REPRESENTACIÓN INDIRECTA Y UNDISCLOSED AGENCY: SU CONVERGENCIA. LA CONVENTION ON AGENCY IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS Y LOS PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW

BEATRIZ FERNÁNDEZ GREGORACI
LES QUALITATS DE L’OBJECTE EN LES FASES PRE I POSTCONTRACTUALS: DEL SANEJAMENT A LA CONFORMITAT. (EL

COMPLIMENT DEFECTUÓS EN DRET DE CONSUM I DRET CIVIL EUROPEU I ESTATAL)
M. ROSA LLÁCER MATACÁS

REFLEXIONS SOBRE ELS PECL I LA FASE NEGOCIADORA DEL CONTRACTE. LETTER OF INTENT: PACTE D’INTENCIONS O PRECONTRACTE
FRANCESCA LLODRÀ GRIMALT

LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA CIVIL I EL DRET UNIFORME
JOAN MARSAL GUILLAMET

LOS SISTEMAS DE UNIFORMIZACIÓN DEL DERECHO EUROPEO EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
CARMEN PARRA RODRÍGUEZ

CRITERIS JURISPRUDENCIALS DEL CONSILIUM FRAUDIS EN LA PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT
CARLES VILLAGRASA I ALCAIDE

COMUNICACIONS A LA TERCERA PONÈNCIA

UN APUNT HISTÒRIC: LA IDEA DE “CODIFICACIÓ” SEGONS ESTANISLAU REYNALS I RABASSA
LÍDIA ARNAU I RAVENTÓS

MODIFICACIÓN CONVENCIONAL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
JOSÉ-RAMÓN GARCÍA VICENTE

PACTES SOBRE LA DURADA DEL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ EN LA MODERNITZACIÓ DEL DRET D’OBLIGACIONS ALEMANY I EL CODI CIVIL DE CATALUNYA
ALBERT RUDA GONZÁLEZ

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Etiquetes

Afegir adreça