El poblament rural del Camp de Tarragona en època tardorepublicana (segles II-I aC)

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Aquest treball és un estudi del poblament tardorepublicà del Camp de Tarragona, una extensa plana agrícola en forma de mitja lluna oberta al mar que és el territori més immediat a la capital, Tàrraco. No comprèn per tant la totalitat de l’ager Tarraconensis, que s’estenia per una superfície notablement major. Després de fer un repàs dels precedents ibèrics, l’estudi es centra en els testimonis arqueològics del poblament i la seva evolució al llarg dels dos segles anteriors a August. S’examinen també alguns temes especí cs com ara les trames centuriades, els punts de control militar, les produccions ceràmiques republicanes (Fontscaldes i Valls) i l’aparició de les primeres vil·les romanes (El Moro i el Mas d’en Gras).

López, Jordi (Autor)
Prevosti, Marta (Autor)

Afegir adreça