Descripció

El sensellarisme és una situació d’exclusió social extrema relacionada amb la carència o les dificultats d’accés a l’habitatge. Un dels principals factors de risc d’incrementar la vulnerabilitat de la salut de les persones en aquesta situació és el consum de drogues, especialment l’alcohol.
Per altra banda, les persones que presenten problemes associats al consum de drogues que es troben en situacions d’exclusió social, presenten habitualment formes d’exclusió residencial que agreugen la seva simptomatologia.
Donada la tradició exclusivament biomèdica de l’atenció a la salut, tot i la consideració de la salut com biopsicosocial, habitualment la literatura científica o de divulgació no es contemplen els aspectes més socials de la salut i els seus determinants a l’hora d’abordar casos de drogodependències des dels serveis especialitzats.
Aquest llibre té l’objectiu de proporcionar una mirada social a una problemàtica en augment a la nostra societat i com els coautors i coautores, tots i totes professionals de l’atenció directa de diferents disciplines i àmbits, aborden el fenomen de la intersecció entre sensellarisme i drogodependències.

Calvo García, Francisco (Autor)
Calvo García, Francisco (Coordinació editorial de)
Francisco Grau, Adriana (Autor)
Ventura Gonzalez, Albert (Autor)
Parés Bayerri, Alícia (Autor)
Guindos Bretones, Andrés (Autor)
Marco Mascarell, Anna (Autor)
Llort Suárez, Antoni (Autor)
Serra Moreno, Arnau (Autor)
Flecha Romero, Maria Celeste (Autor)
Rives Roura, Clara (Autor)
Vázquez Villamor, David (Autor)
Duarri Amills, Ester (Autor)
Martinez Plaza, Esther (Autor)
López García de la Plaza, Eva (Autor)
Pardos Crespo, Eva (Autor)
Carreté Fisas, Guillem (Autor)
Tauste Garcia, Irene (Autor)
Roura Gelis, Jordi (Autor)
Codina Ludeña, Laura (Autor)
Jiménez Barahona, Lidia (Autor)
Farreny Terrado, Maria Teresa (Autor)
García Tirado, Marta (Autor)
Fullà Valls, Mercè (Autor)
Salvans Sagué, Mercè (Autor)
Imbernón Casas, Miriam (Autor)
Roig Roig, Patricia Lourdes (Autor)
Romero Quejigo, Paula (Autor)
Castillo Alarcon, Maria de la Paz (Autor)
Blanca Tubau, Raquel (Autor)
Carrión Alfonso, Raquel (Autor)
Moreno Cuadrado, Raquel (Autor)
Jiménez Vinaja, Raúl (Autor)
Alfranca Pardillos, Rebeca (Autor)
Ferrando Esquerré, Sara (Autor)
Sanchez Martin, Sonia (Autor)
Ballabriga Córdoba, María Thais (Autor)
Borràs i Cabacés, Teresita del Niño Jesús (Autor)
Ayachi Zougarh, Zakaria (Autor)
Gamero Aguilera, Jesús (Autor)

Afegir adreça