El taller ceràmic de Torre Llauder (Mataró, El Maresme)

Gratuït

Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Descripció

El de Torre Llauder, és un dels tallers ceràmics emblemàtics de la Laietània, on es coneix des dels anys 60 i 70 la fabricació d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4. Marià Ribas ja havia manifestat l’opinió que les tègules amb marca L·HER·OPT també s’hi fabricaven. A més, hom va plantejar la possibilitat que aquest taller també hagués produït ceràmica comuna. En aquest treball presentem els resultats de les analítiques de mostres dels tipus ceràmics esmentats, analitzades per microscopia òptica (petrograia), a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC, per Álvarez, Gutiérrez i Pitarch (2006), que en tots els casos han arribat a la conclusió que efectivament, semblen ceràmiques fabricades en aquesta zona.

Clariana, Joan Francesc (Autor)
Prevosti, Marta (Autor)

Afegir adreça