El taller ceràmic de Torre Llauder (Mataró, El Maresme)

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El de Torre Llauder, és un dels tallers ceràmics emblemàtics de la Laietània, on es coneix des dels anys 60 i 70 la fabricació d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4. Marià Ribas ja havia manifestat l’opinió que les tègules amb marca L·HER·OPT també s’hi fabricaven. A més, hom va plantejar la possibilitat que aquest taller també hagués produït ceràmica comuna. En aquest treball presentem els resultats de les analítiques de mostres dels tipus ceràmics esmentats, analitzades per microscopia òptica (petrograia), a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC, per Álvarez, Gutiérrez i Pitarch (2006), que en tots els casos han arribat a la conclusió que efectivament, semblen ceràmiques fabricades en aquesta zona.

Clariana, Joan Francesc (Autor)
Prevosti, Marta (Autor)

Afegir adreça