Els inventaris “post mortem”

Els inventaris "post mortem"
1.50 - 17.31Preu sense IVA
Neteja

Descripció

L’inventari post-mortem pot ser definit com un llistat fet davant notari de tots els béns –mobles, immobles i rendes- que conformaven l’herència d’un difunt. Tot i que havien estat utilitzats com a font per a l’anàlisi d’alguns aspectes relacionats amb la història econòmica i social als anys 1970, van viure una empenta sense precedents als anys 1980 i 1990, quan mostraren els seus avantatges per analitzar les transformacions de les pautes de consum prèvies i paral·leles a la industrialització. Per tal d’analitzar el pes que els canvis en la demanda –les modes, els gustos, els comportaments dels consumidors- pogueren tenir en la transformació –modernització, si es vol- dels ordres econòmic o social, els inventaris post-mortem tenen una importància fonamental. No hi ha cap altra font que permeti veure les llars, els establiments comercials o els tallers artesanals per dins, que enumeri i descrigui els objectes que hi havia al seu interior i els béns immobles i rendes que configuraven els patrimonis familiars.
Els textos d’aquest volum analitzen críticament aquesta font i presenten els resultats d’algunes recerques portades a terme mitjançant el seu ús. Mostren l’extraordinària riquesa d’informació dels inventaris, alhora que alguns dels seus punts febles que varien en funció del lloc i l’època on foren redactats. Conviden, si més no, a apropar-se a aquesta font a tots aquells que encara no la coneguin i a explorar les seves infinites possibilitats als investigadors que vulguin enriquir o completar els resultats de les seves recerques.

Moreno Claverías, Belén (Autor)
Moreno Claverías, Belén (Editor del volum)
Almenar Fernández, Luis (Autor)
Ramos Palencia, Fernando (Autor)
Muñoz Navarro, Daniel (Autor)
Congost Colomer, Rosa (Autor)
Ros Massana, Rosa (Autor)
Béaur, Gérard (Autor)

Afegir adreça