Estadística aplicada a l’economia, l’empresa i les finances

Coenders Gallart, Germà / Gonzàlez Raya, Sònia / Renart Vicens, Gemma / et al.,
ISBN/ISSN: 9788492707676 Col·lecció:Plurals / Aula n° pags: 400 Idioma: cat
1.50 - 24.04Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest llibre està pensat per assignatures d’introducció a l’estadística en graus en administració i direcció d’empreses, economia, gestió pública, comptabilitat i finances, màrqueting, recursos humans i camps afins. Per la pròpia organització d’alguns graus, s’ha presentat continguts directament aplicables i relacionats amb la pràctica professional dels futurs graduats, com ara intervals de confiança, contrastos d’hipòtesi, i regressió. Per a altres graus, en tant que la introducció a l’estadística serveix de base a futurs continguts, els autors han presentat continguts fonamentals de teoria de la probabilitat, variables aleatòries i mostreig.n El llibre es centra en els temes fonamentals que afegeixen valor a la formació estadística de l’estudiant, i, sobretot, els mostra d’una altra manera, combinant el raonament deductiu amb l’inductiu i, fins i tot, amb l’intuïtiu. També fa un ús moderat de fórmules i demostracions i sempre amb una explicació prou extensa de la lògica i els conceptes que amaguen. Això no vol dir que els temes es tractin amb superficialitat: en aquest llibre s’hi troben explicades amb molt de detall les condicions d’aplicació i la interpretació de cada tècnica. L’estudiant no només aprendrà a fer inferències estadístiques correctes sinó també a llegir-les críticament.n n n

Coenders Gallart, Germà (Autor)
Gonzàlez Raya, Sònia (Autor)
Renart Vicens, Gemma (Autor)
et al., (Autor)

Afegir adreça