Evolució del benestar subjectiu entre els deu i els quinze anys

1.50 - 17.31Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest llibre recull percepcions, avaluacions i aspiracions que els estudiants de centres educatius de la província de Girona ens han expressat, sobre la seva vida. Presenta els resultats tant quantitatius com qualitatius, d’un estudi que ha tingut com a objectiu aprofundir en el coneixement científic del benestar subjectiu de nens, nenes i adolescents d’entre 10 i 15 anys, abastant des de 5è de l’Educació Primària fins a 3r de la ESO. nLes puntuacions de les escales psicomètriques que mesuren el seu benestar subjectiu han estat més elevades que la mitjana esperada en poblacions adultes, però a mesura que incrementa l’edat, s’observa que van disminuint.nPer referir-se al benestar, infants i adolescents utilitzen termes tals com estar bé o estar content/a i, independentment de l’edat, el defineixen en bona mesura en funció de les relacions interpersonals que mantenen amb persones properes, tot vinculant-lo amb el fet d’estar satisfets amb la vida en general i viure bé.nnHi ha diversos aspectes de les seves vides que, en paraules dels protagonistes d’aquest estudi, influeixen en el seu benestar, per exemple, el fet de rebre ajuda i suport dels amics. Els amics van adquirint un pes més important que la família a mesura que creixen. Quan les relacions amb les persones properes no són positives, assenyalen que el benestar disminueix. Ajudar als demés o cooperar en projectes de voluntariat aporta benestar, igual que també ho fa el fet de sentir-se segur amb si mateix o mateixa, de poder escollir i decidir coses importants, i també d’aconseguir els objectius vitals que es van proposant. Les dades mostren que l’àmbit escolar és un punt clau, ja que té molt d’impacte en el benestar general segons les obligacions, responsabilitats escolars i quantitat de deures i exàmens que han d’assumir i en funció de les relacions amb els seus companys de classe i els professors. nnAquests resultats corresponen a la primera recollida de dades d’un estudi longitudinal utilitzant un qüestionari i entrevistant-ne (en grup o individualment) a alguns d’ells i elles. Les sèries temporals de dades ens permetran analitzar com varia el seu benestar amb el pas del temps, quina és la direcció d’aquest canvi i quins són els factors que el poden explicar. La publicació dels resultats comparatius entre la primera i la segona recollida de dades està prevista per a un proper número d’aquesta col·lecció. nnn

Casas Aznar, Ferran (Autor)
Gonzàlez Carrasco, Mònica (Autor)
Malo Cerrato, Sara (Autor)
et al., (Autor)

Etiquetes

FILOSOFIA HUMANITATS

Afegir adreça