Fontanellana

Estudis sobre l'època i l'obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85)
ISBN/ISSN: 9788492707195 Col·lecció:Documenta n° pags: 370 Idioma: cat

24.04 Preu sense IVA

Descripció

Als darrers tres o quatre anys hi ha hagut una nova embranzida d’entusiastes investigadors i estudiosos més o menys novells en l’àmbit que han promogut activitats i publicacions entorn de l’escriptor barceloní del barroc. Una represa que es pot dir que s’inicia amb el col·loqui internacional que li va ser dedicat per la Universitat de Girona al 2006. Era la primera vegada que la figura de Francesc Fontanella rebia l’atenció monogràfica en un encontre científic. Hi van participar especialistes en diversos àmbits vinculats a Fontanella i al seu context: historiadors, historiadors del dret, filòlegs catalans, hispànics i clàssics, historiadors de la literatura i de la llengua, etc. Es dóna, a més, una circumstància enormement interessant, i és que la major part dels investigadors sobre el Fontanella escriptor provenen de fora de l’àmbit Barcelona i fins català: Girona, Alacant… i fins i tot Rússia! Avui dia és encoratjadora l’observació de la nòmina d’estudiosos que tenen ara mateix com a objecte de les seves recerques la figura i l’obra del poeta barceloní, més enllà dels noms tradicionalment vinculats a la figura de Fontanella esmentats més amunt: Alegret, Bonaventura, Capdeferro, Clarasó, Ettinghausen, Feliu, García, Herrero, Mestres, Miralles, Pòrtulas, Raventós, Rossich, Streltsova, Torres, amb la col·laboració entusiasta dels dos curadors d’aquest volum. n

Valsalobre Palacios, Pep (Editor del volum)
Sansano Belso, Gabriel (Editor del volum)

Afegir adreça