Identitat i comunicació local a Terres de l’Ebre

La premsa de proximitat com a tret identitari de la societat local
Guzmán Casals, Jaume
ISBN/ISSN: 9788499845951 Col·lecció:Documenta n° pags: 248 Idioma: cat
1.50 - 17.31Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest llibre interpreta la comunicació local a les Terres de l’Ebre. Així mateix, també compleix un recorregut lineal atenent els seus antecedents històrics per observar l’evolució de la premsa ebrenca al llarg de més de quaranta anys. Amb tot, d’una banda, es pretén posar al descobert els canvis que hi ha hagut a les capçaleres, en part per l’aplicació en el món digital de les tecnologies de la comunicació i, per l’altra, a causa de la crisi econòmica que ha comportat en els darrers anys la caiguda lliure i una reducció de la premsa tradicional.

Aquesta obra contribueix a definir, a classificar i a mostrar la manera com aquests mitjans de comunicació d’àmbit local ajuden a consolidar i difondre la identitat ebrenca. Podem considerar, a més, que aquest és un estudi valuós des del punt vista de la comunicació local perquè situa les comarques de l’Ebre en la historiografia de la premsa a Catalunya. La història de la premsa local com a memòria del passat escrit, el present com a acte de transformació digital enmig de la crisi, i el futur incert de les dades enfront d’un nou model ebrenc de comunicació local.

Guzmán Casals, Jaume (Autor)

Afegir adreça