Informe cens de professionals en l’àmbit de la joventut 2008

ISBN/ISSN: 9788492707881 Col·lecció:Documenta n° pags: 138 Idioma: cat

15.38 Preu sense IVA

Descripció

 n nL’objectiu de la recerca que presentem a continuació és l’elaboració d’un cens i una anàlisi dels i les professionals que dediquen la seva activitat principal a l’àmbit de les polítiques de joventut en qualsevol municipi de Catalunya per compte propi (treball autònom o empresa unipersonal) o per compte d’altri, en qualsevol administració, institució pública o privada, entitat associativa o empresa privada, i en qualsevol de les fórmules jurídiques que preveu l’actual legislació, a través de l’exercici de qualsevol tasca o treball remunerat que pugui ser inclòs en aquest sector, amb independència del nivell de reconeixement tècnic o de categoria professional que li sigui reconeguda. n  n n

Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça