Innovation in production of products for micro optics

ISBN/ISSN: 9788492707263 Col·lecció:UdG Publicacions / GITASP n° pags: 310 Idioma: eng

25.00 Preu sense IVA

Descripció

Aquest llibre ha estat preparat com a part de les activitats de capacitació en el marc del projecte finançat per la UE Production4micro (FP6-IP-026765-2). Ascamm, com a coordinador del paquet de treball per a la Formació Professional, ha recopilat tots els documents i la informació rebuda dels socis.nLes àrees de coneixement de Production4μ clau es reflecteixen en aquest llibre:nn  Els avenços en la fabricació d’eines cadena de processos de les eines necessàries per a l’emmotllament de precisió de vidre i micro injecció de plàstic, amb especial èmfasi en l’alta fiabilitat, qualitat, terminis de lliurament curts i llargs temps de vida de l’eina.Vidre d’alta precisió i tecnologia d’emmotllament per microinjecció de plàstics per a la producció de gran volum de peces complexes d’alta precisió i de forma estructurada òptica.Procés d’Assegurament de la Qualitat integrat per l’assoliment d’un procés de replicació estable per als components òptics a través d’una tecnologia de mesurament integral.Planificació de la producció, llançament i gestió de qualitat: Solucions innovadores per donar suport als socis industrials en la seva planificació de la producció. Models i metodologies de suport a la transferència de coneixements, càlcul de costos, planificació de producció i inspecció, així com gestió de la qualitat. n

Ferrer Real, Inés (Editor del volum)
Cavallini, Benjamin (Editor del volum)
Gava, Roberto (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça