La bòbila romana d’Ermedàs i l’ocupació rural del seu entorn. La demanda en funció de la producció agrícola

Gratuït

Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Descripció

L’excavació de la bòbila romana d’Ermedàs, d’ençà del 1999, s’emmarca en un projecte més ampli que, iniciat des de la vil·la romana de Vilauba, pretén estudiar el procés de romanització d’una àmplia zona. L’excavació ha posat al descobert l’estructura del taller i ha permès identiicar els àmbits principals on es realitzava el procés de fabricació de terrissa, així com el seu repertori tipològic.
L’objectiu principal d’aquest treball és, però, deinir aquesta bòbila com una indústria situada en un entorn romanitzat, que no depenia de cap fundus concret, sinó que abastia els establiments dedicats a l’explotació agrícola d’un ampli territori. A diferència dels tallers que es troben a la línia de la costa, que estan actius a partir de l’època d’August i que s’orienten majoritàriament a produir àmfores per envasar vi, la producció d’Ermedàs depèn del ritme cronològic i de la demanda que sorgeix de l’entorn rural en el qual es troba immersa.

Castanyer i Masoliver, Pere (Autor)
Puigdevall, Iolanda (Autor)
Tremoleda, Joaquim (Autor)

Afegir adreça