La casa urbana al nord-est de la Mediterrània en època medieval i moderna

ISBN/ISSN: 26046679 Col·lecció:Publicacions de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic / Rodis n° pags: 224 Idioma: cat,fre,eng,ita

Gratuït

Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Descripció

El títol del tercer volum està dedicat a l’estudi de La casa urbana al nord‑est de la Mediterrània en època medieval i moderna. Aquesta és una branca dels estudis arqueològics dels períodes esmentats que gaudeix d’una notable tradició investigadora. Aquest fet ha permès reunir, en un volum, diversos treballs que reflecteixen la realitat arquitectònica d’aquest tipus d’edifici en un ampli ventall geogràfic, el qual inclou territoris francesos, italians i catalans. Concretament, s’han reunit set articles que abasten, a més de diversos llocs, diferents realitats urbanístiques, atès que en el dossier es publiquen estudis de cases pertanyents a ciutats ben diferents. Per tant, és en aquesta diversitat que els lectors i les lectores podran trobar les múltiples solucions donades en època medieval a unes necessitats potser comunes, com podien ser la d’aixoplugar‑se o aparentar davant la comunitat.

Pour une archéologie comparée de la maison urbaine dans le Grand Sud
La modulació urbana a l’eixample baixmedieval de Roses. El prototip de casa
Maisons urbaines à Perpignan dans les lotissements du XIIIe siècle
Dos exemples d’urbanisme medieval a Catalunya: l’Esquerda de Roda de Ter (Osona) i Santa Creu de Rodes al Port de la Selva (Alt Empordà)
La casa medieval a Girona
Le dimore medievali dell’emilia occidentale
Habitar Barcelona, habitar el Born en època medieval i moderna. Notes sobre arquitectura domèstica històrica
A la recerca de l’antiga «Rhode». Dels primers treballs a l’adquisició de la Ciutadella per part de l’Ajuntament

Etiquetes

Afegir adreça