La casa urbana al nord-est de la Mediterrània en època medieval i moderna

ISBN/ISSN: 26046679 DOI: https://doi.org/10.33115/a/26046679/3 Col·lecció:Publicacions de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic / Rodis n° pags: 224 Idioma: cat,fre,eng,ita

Gratuït!

Llegir

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El títol del tercer volum està dedicat a l’estudi de La casa urbana al nord‑est de la Mediterrània en època medieval i moderna. Aquesta és una branca dels estudis arqueològics dels períodes esmentats que gaudeix d’una notable tradició investigadora. Aquest fet ha permès reunir, en un volum, diversos treballs que reflecteixen la realitat arquitectònica d’aquest tipus d’edifici en un ampli ventall geogràfic, el qual inclou territoris francesos, italians i catalans. Concretament, s’han reunit set articles que abasten, a més de diversos llocs, diferents realitats urbanístiques, atès que en el dossier es publiquen estudis de cases pertanyents a ciutats ben diferents. Per tant, és en aquesta diversitat que els lectors i les lectores podran trobar les múltiples solucions donades en època medieval a unes necessitats potser comunes, com podien ser la d’aixoplugar‑se o aparentar davant la comunitat.

Etiquetes

Afegir adreça