La futura llei de biodiversitat – patrimoni natural

ISBN/ISSN: 9788493468590 Col·lecció:UdG Publicacions n° pags: 244 Idioma: spa

24.04 Preu sense IVA

Descripció

Les Jornades de reflexió, participació i debat sobre la futura Llei de biodiversitat i patrimoni natural varen tenir lloc els dies 14 i 15 de juny de 2005 a l’església de Sant Domènec de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.Els objectius inicials que es van plantejar a l’hora de definir l’estructura, els continguts i el funcionament de les Jornades foren tres:1. Afavorir la reflexió, participació i debat a l’entorn de la futura Llei sobre biodiversitat i patrimoni natural amb la finalitat d’aconseguir el màxim consens possible, un resultat només assolible un cop s’hagin escoltat i debatut els punts de vista del màxim nombre d’agents culturals, econòmics i socials del nostre país que estiguin vinculats amb aquesta temàtica.2. Conèixer experiències internacionals d’adaptació de la legislació sobre espais naturals, biodiversitat i patrimoni natural als principis i convenis de Rio 1992 i Johannesburg 2002.3. Aportar un primer document de base, en forma de recomanacions, a partir del coneixement d’altres experiències i el debat entre els convidats i participants, per a l’elaboració de la futura Llei de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya. nAmb aquesta finalitat es varen dividir les Jornades a nivell d’estructura en cinc blocs i es varen convidar sis reconeguts ponents per desenvolupar les matèries tractades en cadascun d’aquests blocs i alhora participar activament en la definició dels continguts del darrer bloc, dedicat a les conclusions. Cadascuna de les ponències a debat era resumida, un cop finalitzada la intervenció del ponent, per part d’un relator amb la voluntat de sintetitzar els aspectes més rellevants. Així mateix, amb la voluntat d’afavorir el debat, la participació i el màxim consens entre els sectors implicats, un cop acabades les ponències es donava la paraula a una nodrida fila 0 que volia ser una representació dels principals agents culturals, econòmics i socials del país per tal que aportessin els seus coneixements, experiències i preocupacions prenent com a punt de partida les distintes ponències presentades en cadascun dels blocs. Finalment, i tanmateix en cadascun dels blocs, s’obria un torn obert de paraules entre tots els assistents a les Jornades per garantir que tothom que ho desitgés pogués expressar el seu parer.n n

Vila Subirós, Josep (Editor del volum)
Varga Linde, Diego (Editor del volum)

Afegir adreça