Las bandas callejeras

Kazyrytski, Leanid
ISBN/ISSN: 9788492707614 Col·lecció:Criminologia i política criminal n° pags: 348 Idioma: spa

19.23 Preu sense IVA

Descripció

Aquest treball examina el fenomen de les bandes urbanes llatinoamericanes a Catalunya prenent com a base observacions policials. Entre els elements centrals que l’estudi presenta destaquen els següents: les característiques organitzatives dels grups, el nivell de participació dels seus membres en activitats delictives, les causes de la formació d’aquests col.lectius així com les estratègies preventives que han de ser adoptades per al seu tractament i prevenció.Es realitza una anàlisi en profunditat dels estudis anglosaxons sobre el fenomen de les bandes de carrer i es fa referència a la situació de les bandes llatinoamericanes a Catalunya comparant-les amb les seves homòlogues europees i nord-americanes. n

Kazyrytski, Leanid (Autor)

Afegir adreça